Angļu valoda pusaudžiem no 16 līdz 19 gadiem

Galvenā » Galvenā » 16-19 gadi

Mēs apzināmies – vecāko klašu skolēni ir aizņemti ļaudis, tādēļ mācību procesā nepieciešams ņemt vērā jauniešu mērķus un intereses.

Mācības IH Rīga-Satva piedāvā ne vien iespēju mācīties svešvalodu, bet arī attīstīt citas veiksmīgam cilvēkam nozīmīgas dzīves iemaņas: komunikācijas spēju, pārliecību par saviem spēkiem, patstāvību, kā arī spēju izvirzīt mērķus un tos sasniegt.

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Angļu valodas pamatkurss

Gramatikas un sarunvalodas zināšanas, kā arī praktiskās iemaņas ļauj veiksmīgi sasniegt personīgos mērķus: kārtot izlaiduma eksāmenus vai iestāties ārvalstu augstskolās.

Programma veidota, mācību procesā izmantojot jauniešu vecuma grupai atbilstošus, aizraujošus materiālus. Izglītošanās nolūkos tiek iesaistīti ne vien rakstītā teksta līdzekļi, bet arī audio un video ieraksti, kas veltīti pusaudžiem saistošu tēmu klāstam un kas palīdz pilnveidot angļu valodas zināšanas, lai sasniegtu starptautisku standartu līmeni.

Nodarbībās audzēkņiem tiek izvirzīti skaidri formulēti mērķi, kas ļauj pievērsties konkrēta rezultāta sasniegšanai un sekot iemaņu attīstībai. Tiek nodrošinātas ne vien gramatikas pamatzināšanas un būtiskākais vārdu krājums, bet arī starpdisciplināru iemaņu kopa. Sarunvalodas nodarbības paredz unikālu iespēju vienlaikus vingrināties funkcionālā valodas lietojumā, pilnveidot izrunu un iegūt vārdu krājumu, kas nepieciešams saziņai reālās dzīves situācijās.

Īpaša uzmanība tiek veltīta publiskās uzstāšanas prasmēm. IH Rīga-Satva skolā publiskās runas iemaņas tiek attīstītas mērķtiecīgi - iejūtoties simulētās situācijās, kuru laikā audzēkņi mācās loģiskā un gramatiski pareizā veidā paust savas domas auditorijai.

Sagatavošanās skolas eksāmeniem

IH Rīga-Satva jau 30 gadus piedāvā audzēkņu sagatavošanu eksāmenu kārtošanai. Mēs vērīgi sekojam izmaiņām Latvijas skolu izglītībā (Skola2030), kā arī regulāri pielāgojam savas 11. un 12. klašu audzēkņiem paredzētās mācību programmas. Mūsu mērķis - attīstīt valodas prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgai eksāmenu kārtošanai!

Divu programmu - "Vispārīgā angļu valoda" un "Gatavošanās eksāmeniem" - līdzsvarots apvienojums mācību gada laikā ļauj pilnveidot zināšanas, lai tās atbilstu eksāmenu prasībām B2 līmenī.

Mēs piedāvājam interaktīvas nodarbības un audzēkņiem saistošas, aktuālas tēmas. Mūsu pieeja - iedvesmot jaunu apvāršņu izziņai, kā arī nodrošināt valodas zināšanas - Kembridžas Dzīves kompetenču sistēmas ietvaros (Cambridge Life Competencies).

Ikviens izglītības modulis audzēkņiem ļauj pietuvoties valodas pratības līmenim, kas nepieciešams veiksmīgai eksāmenu kārtošanai. Paplašinot vārdu krājumu un nostiprinot gramatikas zināšanas, mācību gada beigās audzēkņi pārvaldīs angļu valodu pārliecinošā līmenī. Kursa norises gaitā tiek pievērsta uzmanība visām četrām valodas pamatprasmēm (lasīšana, rakstīšana, klausīšanās, runa). Tāpat tiek regulāri piedāvātas pārbaudes, kas atbilst eksaminācijas procedūrai.

Mūsu pasniedzēju bagātīgās pieredzes, mūsdienīgāko mācību materiālu un IH metodoloģisko iestrādņu apvienojums audzēkņiem nodrošinās papildiespējas vingrināties valodas lietojumā, kā arī palīdzēs izvairīties no eksāmenos biežāk pieļautajām kļūdām.

Sagatavošanās starptautiskajam IELTS eksāmenam

Tiem, kas izglītību iecerējuši turpināt ārvalstu augstskolās, piedāvājam sagatavošanās kursu, kas paredzēts starptautiskā IELTS eksāmena kārtošanai.

Pieredzējuši pasniedzēji palīdzēs sagatavoties IELTS eksāmenam, lai eksāmenā gūtu izcilus rezultātus.

Sīkāk par IELTS...

NEW! Professional and Soft Skills

Visiem zināms - līdz 2030. gadam lietišķā komunikācija un nodarbinātība būtiski mainīsies, un panākumus gūs tie, kas spēs demonstrēt un pielietot tādas kompetences kā sadarbība, radošums, kritiskā domāšana, digitālā pratība, atbildība, emocionālā noturība.

Kembridžas speciālistu izstrādātajā, inovatīvajā kursā piedāvājam attīstīt nodarbinātībā tik nozīmīgās kompentences! Programma sastāv no 8 moduļiem, kas veltīti starppersonu komunikācijas pamatiemaņām lietišķajā vidē. 

Saziņa ar ārvalstu pasniedzējiem un klasesbiedriem norisinās tikai un vienīgi angļu valodā! Tādējādi tiek pilnveidots runas plūdums, kā arī tiek attīstīta spēja formulēt atziņas angļu valodā.

Kursa noslēgumā audzēkņiem tiks izsniegts starptautiski atzītais Kembridžas sertifikāts, un audzēkņi būs gatavi gūt panākumus mūsdienu strauji mainīgajā pasaulē!

English Club

Valodu var mācīties ar prieku!

Patīkama, atvērta un draudzīga komunikācija tikai angļu valodā! Spēles, filmas, kvīzi kopā ar draugiem - lieliska iespēja aktivizēt zināšanas, kas iegūtas akadēmiskajos nodarbībās.

Mūsu mērķis ir radīt draudzīgu valodas vidi, lai ikviens varētu ticēt, ka ir spējīgs runāt angļu valodā!

Pievienojieties! Kluba grafiks un reģistrācija šeit >>>

IH Riga Satva studentiem - dalība klubā ir bezmaksas!

Kā norisinās mācības IH Rīga-Satva?

Mūsu pamatuzdevums – palīdzēt iemantot lieliskas saziņas spējas svešvalodā. Visi audzēkņi, kas ieguvuši pilna valodas līmeņa kursa izglītību, apliecina lieliskus panākumus zināšanu turpmākajā lietojumā!

Mācību veidi

100%
klātienē

100%
online

icons-online-school-blue


50% klātienē,
50% online

Kombinētajā režīmā apvienotas visas klātienes un tiešsaistes izglītības priekšrocības!

Mūsu pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji – gan vietējie, gan ārzemju – ieguvuši augstāko kvalifikāciju, ko apliecina starptautiskie Kembridžas CELTA un DELTA pedagoģijas sertifikāti. Viņi pastāvīgi piedalās kvalifikācijas veicināšanas pasākumos un starptautiskajos semināros, kā arī apgūst jaunākās metodiskās iemaņas.

Pasniedzēji apveltīti ar bagātīgu pieredzi pedagoģiskajā darbā, kā arī spēju veidot lielisku saikni ar audzēkņiem.

Mēs īstenojam rūpīgu pasniedzēju atlasi – nodarbināti tiek tikai labākie no labākajiem!

IH Rīga-Satva mācību priekšrocības

Sākt mācīties IH Riga-Satva ir vienkārši!

icons-pen-svg
Izpildiet online
testu
icons-clock-svg
Rezervējiet laiku mutiskajam
testam
icons-laptop-svg
Piedalieties
mutiskajā testā
Zoomā
icons-tel-svg

Gaidiet zvanu no mums

icons-pen-svg

Пройдите письменный тест online

icons-clock-svg

Зарезервируйте  время для устного собеседования с преподавателем

icons-laptop-svg

Пройдите устное собеседование в Zoom

icons-tel-svg

Ждите звонок от менеджера, который поможет выбрать программу

icons-pen-svg

Пройдите письменный тест online

icons-clock-svg

Зарезервируйте  время для устного собеседования с преподавателем

icons-laptop-svg

Пройдите устное собеседование в Zoom

icons-tel-svg

Ждите звонок от менеджера, который поможет выбрать программу

Pievienoties!

Pievienoties!

Ja Jūs vēlāties sākt mācīties angļu valodu “no nulles” – sūtiet, lūdzu,  pieteikumu

Scroll to Top