Angļu valoda bērniem no 7 līdz 12 gadiem

Galvenā » 7-12 gadi

Sarunāties nodarbībās tikai angļu valodā! 

Piedāvājam mūsdienīgāko valodu mācību kursu jaunākā vecuma audzēkņiem! Pieredzējuši pasniedzēji, kas īpaši kvalificēti darbā ar jaunāko klašu skolēniem, palīdzēs attīstīt lasītprasmi un rakstītprasmi, kā arī pilnveidot sarunvalodas iemaņas, bet – pats svarīgākais – mācīties angļu valodu ar patiesu prieku!

IH Rīga-Satva pasniedzēji ir ieguvuši Kembridžas IH CYLT sertifikāciju angļu valodas kā svešvalodas pasniegšanā bērniem un pusaudžiem.

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Angļu valodas kurss sākumskolas bērniem

Programma veidota saskaņā ar "International House" ekskluzīvajām iestrādnēm, pielietojot mūsdienīgākos mācību materiālus un iesaistot Kembridžas Dzīves kompetenču sistēmas metodoloģiju (Cambridge Life Competencies).

Nodarbības kļūst par aizraujošu piedzīvojumu, kurā netrūkst pozitīvu emociju un jaunatklājumu. Kopā ar mūsu palīgiem - zvaigžņu ģimenīti: Maksmenu, Marī, Trevoru, Monti un viņu draudziņiem - tiks iepazīti stāstiņi par rotaļlietām, kas atdzīvojas, neattapīgiem detektīviem un arheoloģiskiem pētījumiem, tādējādi iemantojot ne vien prieku iesaistīties svešvalodas mācībās, bet arī vēlmi turpināt izglītošanos nākotnē.

Programmā tiek izmantota satura un valodas integrētā apmācība (CLIL), kuras ietvaros - svešvalodas lietojuma vidē - tiek apgūti citi mācību priekšmeti. Kursa laikā nodarbībās tiek ievīta Kembridžas Dzīves kompetenču sistēmas (Cambridge Life Competencies) metodoloģija. Pētot pasauli - mūsu audzēkņi attīstīs iemaņas, kas nepieciešamas, lai izpētītajā pasaulē gūtu panākumus!

Nodarbību laikā tiek simulētas reālas dzīves situācijas, ierosinot "valodas izjūtas" veidošanos. Kopā ar programmas varoņiem bērni mācās saglabāt pozitīvu attieksmi jebkurā situācijā, rūpēties par apkārtējo vidi, izzināt veselīga uztura principus un godīgas rotaļāšanās priekšrocības, bet tāpat arī mācās darboties komandā, paust savu viedokli un iemantot atbildību pret sevi, citiem un apkārtējo pasauli.

Programmas ietvaros tiek nodrošinātas kvalitatīvas un krāsainas mācību grāmatas, kā arī darba burtnīcas. Digitālais komplekts piedāvā nodarbības un spēles, kas paredzētas, lai bērns papildus vingrinātos valodas lietojumā.

Programma English+

Visaptverošā programma "English+" uzskatāma par sava veida "ideālo programmu", un tā sastāv no divām daļām: "Aizraujošā angļu valoda" ar vietējo pasniedzēju un ‘’English+’’ ar pasniedzēju, kam angļu valoda ir dzimtā valoda. 

Pirmās 45 minūtes tiek aizvadītas kopā ar vietējo pasniedzēju. Šajā laikā bērni mācās jaunus vārdiņus, vingrinās paust savas domas, uzdot jautājumus un izprast saņemtās atbildes. Tiek lietotas mācību grāmatas, paredzēti arī mājas darbi un pat neliels pārbaudes darbs kursa noslēgumā.

Turpmāko 45 minūšu laikā mācību vadību pārņem pasniedzējs, kam angļu valoda ir dzimtā valoda. Bērni aktīvi nostiprina iegūtās zināšanas, tās lietojot praktiskā saziņā - komunikācija norisinās tikai un vienīgi angļu valodā! Nodarbībā tiek izmantoti slavenu bērnu rakstnieku teksti. Brīvā gaisotnē - bērni ātri vien paplašina vārdu krājumu, attīsta daiļskanīgu izrunu un īsteno emocionālo izaugsmi.

Programma pārbaudīta ilggadējas pieredzes ceļā. Bērni pamatprogrammas zināšanas iegūst straujāk nekā vienaudži, kas programmā nav piedalījušies, turklāt apliecina izcilu sniegumu!

Angļu valodas kurss

Pasaule pieder tev - iemanto to! - mūsu programmas devīze.

Programma veidota, ņemot vērā pusaudžu psiholoģiskās īpatnības, kā arī pusaudžu vecuma grupas intereses un specifiskās prasības.

Programmā paredzēta globālās kultūras izziņa, pievēršoties daudzveidīgu tēmu klāstam - sākot no tradicionālā apģērba līdz unikāliem festivāliem. Audzēkņi iepazīst dzīvi dažādās pasaules valstīs un iejūtas multikulturālā vidē.

Programma palīdz sagatavoties veiksmīgai eksāmenu kārtošanai, kā arī ļauj attīstīt kritisko un radošo domāšanu, sociālās un emocionālās iemaņas. Tāpat audzēkņi mācās sadarboties grupā. Kursa laikā bērns gūst pārliecību par saviem spēkiem un iemanto gatavību turpmākajam izglītības procesam. Bērns mācās iesaistīties dialogā, kā arī risināt piedāvātos uzdevumus.

Īpaša ievērība tiek veltīta paliekošu gramatikas pamatu iedibināšanai - sarunvalodas pilnveides kontekstā.

Jautra un draudzīga noskaņa vienaudžu grupā ļaus itin viegli pārvarēt valodas un psiholoģiskās barjeras.

Kā norisinās mācības IH Rīga-Satva?

Mūsu pamatuzdevums – palīdzēt iemantot lieliskas saziņas spējas svešvalodā. Visi audzēkņi, kas ieguvuši pilna valodas līmeņa kursa izglītību, apliecina lieliskus panākumus zināšanu turpmākajā lietojumā!

Mācību veidi

100%
klātienē

100%
online

icons-online-school-blue


50% klātienē,
50% online

Kombinētajā režīmā apvienotas visas klātienes un tiešsaistes izglītības priekšrocības!

Mūsu pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji – gan vietējie, gan ārzemju – ieguvuši augstāko kvalifikāciju, ko apliecina starptautiskie Kembridžas CELTA un DELTA pedagoģijas sertifikāti. Viņi pastāvīgi piedalās kvalifikācijas veicināšanas pasākumos un starptautiskajos semināros, kā arī apgūst jaunākās metodiskās iemaņas.

Pasniedzēji apveltīti ar bagātīgu pieredzi pedagoģiskajā darbā, kā arī spēju veidot lielisku saikni ar audzēkņiem.

Mēs īstenojam rūpīgu pasniedzēju atlasi – nodarbināti tiek tikai labākie no labākajiem!

IH Rīga-Satva mācību priekšrocības

Sākt mācīties IH Riga-Satva ir vienkārši!

icons-pen-svg
Izpildiet online
testu
icons-clock-svg
Rezervējiet laiku mutiskajam
testam
icons-laptop-svg
Piedalieties
mutiskajā testā
Zoomā
icons-tel-svg

Gaidiet zvanu no mums

icons-pen-svg

Пройдите письменный тест online

icons-clock-svg

Зарезервируйте  время для устного собеседования с преподавателем

icons-laptop-svg

Пройдите устное собеседование в Zoom

icons-tel-svg

Ждите звонок от менеджера, который поможет выбрать программу

icons-pen-svg

Пройдите письменный тест online

icons-clock-svg

Зарезервируйте  время для устного собеседования с преподавателем

icons-laptop-svg

Пройдите устное собеседование в Zoom

icons-tel-svg

Ждите звонок от менеджера, который поможет выбрать программу

Pievienoties!

Pievienoties!

Ja Jūs vēlāties sākt mācīties angļu valodu “no nulles” – sūtiet, lūdzu,  pieteikumu

Scroll to Top