Angļu valoda bērniem no 3 līdz 6 gadiem

Galvenā » 3-6 gadi

Sarunāties nodarbībās tikai angļu valodā! 

Mēs ne vien mācām valodu, bet arī veicinām daudzveidīgu iemaņu attīstību. Tās ir iemaņas, kas nozīmīgas veiksmīgai integrācijai sabiedrībā un karjeras pasaulē. Mūsu pieejas pamatā – Kembridžas Dzīves kompetenču sistēma (Cambridge Life Competencies).

IH Riga-Satva garantē

Pilnīga iejušanās valodas vidē

Nodarbību laikā saziņa notiek tikai angļu valodā. Tādējādi jauno valodu iespējams apgūt ātrāk un efektīvāk.

Sertificēti pasniedzēji

Visi skolā nodarbinātie pasniedzēji ir ieguvuši profesionālu izglītību un pieredzi, kā arī specializētu kvalifikāciju darbam ar bērniem un pusaudžiem.

Vecuma grupu īpatnību apsvērumi

Aizraujoša rotaļu izglītības programma vienaudžu vidū – tā ir ideāla vide prasmju attīstīšanai! Turklāt katram bērnam tiek veltīta individuāla pieeja, ņemot vērā bērna īpašās prasības

Sekošana izaugsmei

Ikviena no sešām kompetencēm – radošā domāšana, kritiskā domāšana, prasme mācīties, saskarsme, sadarbība un sociālā atbildība – tiek vērtēta atbilstoši “Ko es spēju?” principam. Tādējādi iespējams sekot bērna izaugsmei katrā no kompetenču kategorijām.

MĀCĪBU PROGRAMMAS

Aizraujošā angļu valoda

Inovatīva angļu valodas programma, kas paredzēta īpaši pirmsskolas vecuma bērniem. Mazie iegūs valodas pamatzināšanas, turklāt programma veicinās bērnu vispusīgu attīstību.

Programmas pamatnosacījums - saziņa angļu valodā, itin kā tā būtu dzimtā valoda! Katra nodarbība kļūst par piedzīvojumu, izzinot rotaļlietu pelēnu Pipas un Popa pasauli. Ceļojums fantāzijas valstībā veicina iztēles attīstību.

Rotaļu vidē bērni mācās jaunus vārdiņus, apgūst valodas audiālo uztveri, kā arī pilnveido daiļskanīgu izrunu un iemanto gramatikas pamatprasmes - gluži kā tas notiktu, mācoties dzimto valodu. Bērni pakāpeniski iepazīst skaitļu, skaņu un burtu pasauli, kā arī iesaistās aizraujošos projektos. Starpdisciplināro nodarbību laikā tiek izmantotas krāsainas mācību grāmatas un darba burtnīcas. Mūsu nodarbības paredzētas ne vien valodas mācībām, bet arī bērna personības un spēju vispusīgai un harmoniskai attīstībai.

Digitālais komplekts ļauj programmu papildināt ar interaktīviem uzdevumiem un animāciju, kam bērni var vienkāršā veidā piekļūt no jebkuras ierīces.

Sagatavošanās skolas gaitām

"Aizraujošās angļu valodas’" programma bērniem 6 - 7 gadu vecumā papildināta ar elementiem, kas bērnam palīdz sagatavoties skolas gaitām.

Tiek piedāvāti īpaši angļu valodas piemēri, kas topošajiem skolēniem ļauj iegūt rakstiskās saziņas pamatiemaņas. Lai bērnam būtu vieglāk uztvert un lasīt tekstus angļu valodā, mācībās tiek pielietota fonētiskā lasīšanas metode (vārdu virknēšana). Savlaicīga lasītprasmes attīstīšana veicina rakstpratības izjūtas veidošanos, kā arī vārdu krājuma paplašināšanos.

Bērns jutīsies pārliecināts par saviem spēkiem arī skolas mācību stundās.

Programma English+

Visaptverošā programma "English+" uzskatāma par sava veida "ideālo programmu", un tā sastāv no divām daļām: "Aizraujošā angļu valoda" (kopā ar vietējo pasniedzēju) un ‘’English+’’ (kopā ar pasniedzēju, kam angļu valoda ir dzimtā valoda). Programmas svarīgākais nosacījums - saziņa norisinās angļu valodā, itin kā tā būtu dzimtā valoda. Nodarbību dinamisko ritmu nodrošina pastāvīga aktivitāšu maiņa.

Pirmās 45 minūtes tiek aizvadītas kopā ar vietējo pasniedzēju. Šajā laikā bērni mācās jaunus vārdiņus, vingrinās paust savas domas, uzdot jautājumus un izprast saņemtās atbildes. Tiek lietotas mācību grāmatas, paredzēti arī mājas darbi un pat neliels pārbaudes darbs kursa noslēgumā.

Turpmāko 45 minūšu laikā mācību vadību pārņem pasniedzējs, kam angļu valoda ir dzimtā valoda. Bērni aktīvi nostiprina iegūtās zināšanas, tās lietojot praktiskā saziņā - komunikācija norisinās tikai un vienīgi angļu valodā! Nodarbībā tiek izmantoti slavenu bērnu rakstnieku teksti. Brīvā gaisotnē - bērni ātri vien paplašina vārdu krājumu, attīsta daiļskanīgu izrunu un īsteno emocionālo izaugsmi.

Programma pārbaudīta ilggadējas pieredzes ceļā. Bērni pamatprogrammas zināšanas iegūst straujāk nekā vienaudži, kas programmā nav piedalījušies, turklāt apliecina izcilu sniegumu!

Kā norisinās mācības IH Rīga-Satva?

Mūsu pamatuzdevums – palīdzēt iemantot lieliskas saziņas spējas svešvalodā. Visi audzēkņi, kas ieguvuši pilna valodas līmeņa kursa izglītību, apliecina lieliskus panākumus zināšanu turpmākajā lietojumā!

Mācību veidi

100%
klātienē

100%
online

icons-online-school-blue


50% klātienē,
50% online

Kombinētajā režīmā apvienotas visas klātienes un tiešsaistes izglītības priekšrocības!

Mūsu pasniedzēji

Mūsu pasniedzēji – gan vietējie, gan ārzemju – ieguvuši augstāko kvalifikāciju, ko apliecina starptautiskie Kembridžas CELTA un DELTA pedagoģijas sertifikāti. Viņi pastāvīgi piedalās kvalifikācijas veicināšanas pasākumos un starptautiskajos semināros, kā arī apgūst jaunākās metodiskās iemaņas.

Pasniedzēji apveltīti ar bagātīgu pieredzi pedagoģiskajā darbā, kā arī spēju veidot lielisku saikni ar audzēkņiem.

Mēs īstenojam rūpīgu pasniedzēju atlasi – nodarbināti tiek tikai labākie no labākajiem!

IH Rīga-Satva mācību priekšrocības

Scroll to Top