Latviešu valoda bērniem un pusaudžiem

Galvenā » Latviešu valoda bērniem un pusaudžiem

Jo agrākā vecumā bērns sāk otrās valodas mācības – jo vieglāk turpmāk iemantot zināšanas un iemaņas. Valodas mācības veicina bērna intelektuālo attīstību, kā arī nodrošina harmonisku izaugsmi.

Latviešu valodas izglītība IH Rīga-Satva skolā paredz individualizētu pieeju – īpaša vērība tiek veltīta katra audzēkņa vajadzībām un personīgajām prasībām. Jūsu bērns IH Rīga-Satva nodarbības apmeklēs ar interesi, un mācības sagādās prieku!

Mācību programmas

1.-5. klašu skolēniem

Pieredzējušu pasniedzēju vadībā - bērni mācās runāt, rakstīt un lasīt latviešu valodā.

Darbs grupās veicina vienkāršu frāžu audiālās uztveres attīstību, kā arī ļauj piedalīties īsās apspriedēs, attīstīt runas plūdumu un spēju saprast otra sacīto. Īpaša uzmanība tiek veltīta noturīgu gramatisko pamatu veidošanai, kas turpmāk kalpo nevainojamas valodas pārvaldības līmeņa sasniegšanai.

Mācības tiek plānotas saskaņā ar pusaudžu psiholoģiskajām īpatnībām, kā arī pusaudžu vecumgrupas interesēm un prasībām.

Ikviens grupas dalībnieks saņems individualizētu uzmanību. Uzdevumi būs aizraujoši. Jaunieši intensīvi vingrināsies valodas praktiskajā lietojumā. Tādējādi zudīs valodas barjera un tiks pilnveidotas valodas zināšanas.

6.-8. klašu skolēniem

IH Rīga-Satva nodarbības - tā ir lieliska iespēja pilnveidot skolā iegūtās zināšanas un gūt panākumus turpmākajā izglītībā.

Programmas ietvaros paredzēts paplašināt vārdu krājumu, vienlaikus attīstot lasītprasmi un plūstošas runas iemaņas.

Īpaša uzmanība tiek veltīta komunikācijas iemaņu attīstībai - jaunieši mācās uztvert valodu audiālā līmenī, iesaistīties sarunās, kā arī paust savas domas un jūtas.

Nodarbību jautrā un draudzīgā gaisotne palīdz likvidēt psiholoģisko barjeru valodas lietojumā.

9.-12. klašu skolēniem

Skolēniem tiek piedāvātas īpašas programmas, kas paredzētas, lai sagatavotos skolas eksāmeniem.

Mācību gada laikā tiek pilnveidotas valodas četras pamatiemaņas, kā arī tiek regulāri piedāvātas pārbaudes, kas atbilst eksaminācijas procedūrai.

Mūsu pasniedzēji ir sīki iepazinuši eksāmenu formātu un prasības, tādēļ spēj novērst pamanītās nepilnības valodas zināšanās, lai skolēni veiksmīgi nokārtotu valsts eksāmenus!

Pievienoties!

Kā norisinās mācības IH Rīga-Satva?

Mūsu pamatuzdevums – palīdzēt iemantot lieliskas saziņas spējas latviešu valodā. Visi audzēkņi, kas ieguvuši pilna valodas līmeņa kursa izglītību, apliecina lieliskus panākumus zināšanu turpmākajā lietojumā!

Mācību veidi

100%
klātienē

100%
tiešsaistē

icons-online-school-blue


50% klātienē,
50% tiešsaistē

Kombinētajā režīmā apvienotas visas klātienes un tiešsaistes izglītības priekšrocības!

Scroll to Top