CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

TESTS ANGĻU VALODAS ZINĀŠANU PĀRBAUDEI

Tests ļaus noteikt jūsu valodas pratības līmeni, lai izvēlētos piemērotāko angļu valodas mācību programmu.

Gramatikas iemaņu pārbaude:

  1. Izvēlieties testu – atbilstoši pārbaudes veicēja vecumam.
  2. Testa pildīšanai nepieciešamas aptuveni 20 minūtes.
  3. Veicot pārbaudi, jūs apņematies testu pildīt godprātīgi un patstāvīgi.
  4. Testa noslēgumā lūdzam OBLIGĀTI aizpildīt aptaujas anketu.

TESTS BĒRNIEM (6-11 G.V.) - SĀKT PĀRBAUDI

ТESTS PIEAUGUŠAJIEM UN BĒRNIEM (NO 12 G.V.) - SĀKT PĀRBAUDI

Papildus pārbaudes rakstiskajai daļai – nepieciešams veikt arī interviju, kas palīdzēs noteikt valodas lietojuma mutvārdu iemaņas un pilnvērtīgi pārbaudīt valodas pratību. Lai pieteiktos pārbaudes mutvārdu intervijai, lūdzam zvanīt uz tālruni: +(371) 29432143.