CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

Happy Birthday, IH Riga-Satva
29 gadus kopā ar Jums!
Angļu un latviešu valodas pieaugušajiem
Angļu un latviešu valodas bērniem

Angļu valoda iesācējiem un ar priekšzināšanām

 

Vispārējais angļu valodas kurss pieaugušajiem veidots atbilstoši mūsu akadēmiskā direktora izstrādātajai programmai. IH metodiskā pieeja saskaņota ar jaunāko angļu valodas mācību literatūru, kas tapusi, uzklausot bijušo studentu novēlējumus un ieteikumus. Pasniedzam mūsdienīgu angļu valodu ar praktisku pielietojumu ikdienas dzīvē. Piedāvājums piemērots jebkuram valodas prasmju līmenim, sākot ar pamatzināšanām – līdz pat profesionālajam līmenim. Piemeklēsim tieši jūsu līmenim atbilstošu mācību grupu. Palīdzēsim plānot mācību termiņus, izvēlēties nodarbību laiku un intensitāti.

Nodarbības “Zoom” platformā – jebkurā zināšanu līmenī, rīta un vakara grupās. Izpildiet bezmaksas testu internetā vai nosūtiet pieteikumu un pievienojieties!

Mācīties angļu valodu ir viegli un interesanti

 

Pieaugušajiem jebkurā zināšanu līmenī

  • Pamatiemaņu attīstīšana veiksmīgai angļu valodas apguvei – runātprasme, rakstītprasme, audiālā un vizuālā teksta uztvere.

  • Pareizas runas intonācijas veidošana un psiholoģiskās valodas barjeras pārvarēšana.

  • 70% nodarbību laika veltīts aktīvam sarunvalodas lietojumam, iesaistot apgūtās gramatiskās konstrukcijas.

  • Practical English – interaktīvs nodarbību kurss, ko vada ārvalstu pasniedzēji. Piemērots pieaugušajiem jebkurā zināšanu līmenī.

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves, atbilstoši B1 līmenim, izglītojamais galvenajos vilcienos saprot informāciju par labi zināmām lietām, ar kurām regulāri sastopas darbā, ja par tām tiek runāts skaidri un izmantojot standartfrāzes. Spēj tikt galā lielākajā daļā situāciju, kas var rasties profesionālajā sfērā. Prot izveidot vienkāršu, sakarīgu tekstu par dažādām tēmām pakalpojumu darbības jomā. Saprot skaidri strukturētas vēstules, kā arī uztver rakstisko tekstu vispārīgo saturu, ja tie skar pazīstamas tēmas darbības jomā. Spēj rakstīt oriģināltekstam pieskaņotas atbildes kā arī sacerēt veiksmīgi strukturētus tekstus šajā jomā.

Izglītības procesā nodrošināt iespējas apgūt:

  • B1 līmeņa zināšanas par tēmām: veselība, pasts, veikali, kafejnīcas/restorāni, viesnīcas, palīdzība migrantiem un bēgļiem;
  • B1 līmeņa zināšanas par iepriekšminētajām tēmām mūsu valstī un arī citās Eiropa Savienības valstīs;
  • Attīstīt prasmes piemērot savas zināšanas dažādās situācijās.
 

 

Nodarbības vada vairāki pasniedzēji

Visi studenti var baudīt priekšrocības, kas saistītas ar mācībām mūsu vietējo un ārvalstu pasniedzēju pārraudzībā. Ikviens būs ieguvējs, apmeklējot praktiskās, ierosinošās nodarbības, kurās ievērība īpaši pievērsta saziņai svešvalodā un kuras vada vismaz divi dažādi pasniedzēji.

Sākot no vidējā līmeņa: divas reizes mēnesī tiks piedāvātas paildzinātas nodarbības, kuras vadīs citi pasniedzēji, kas veltīs ievērību praktiskam angļu valodas lietojumam un sarunvalodas prasmju attīstībai. Paildzinātā nodarbība sekos parastajai nodarbībai – atbilstoši stundu sarakstam.

No sākumlīmeņa līdz vidējam līmenim: tiks piedāvātas ierastās nodarbības dažādu pasniedzēju vadībā, kā arī citu audzēkņu līdzdalības vidē. Tiks aktīvi lietots un papildināts svešvalodas vārdu krājums, kā arī tiks attīstītas sarunvalodas prasmes. Nodarbības notiks reizi mēnesī – dažādos laikos.

 Sarunvalodas prakse

Uzmanību! BEZ MAKSAS! Sarunu klubs ar ārzemju pasniedzēju 1 reizi mēnesī pieaugušajiem rīta un klātienes grupu studentiem!

Tradicionālās angļu valodas apmācības metodes vietā piedāvājam jaunu pieeju – students pilnībā iejūtas apgūstamās svešvalodas vidē! Nekādas iekalšanas un garlaicīgu mācību grāmatu! Tikai mūsdienīga angļu valoda. Nodarbību laikā studenti tiek iedrošināti runāt svešvalodā, praktiski pielietojot jauniegūtās zināšanas. Mūsu pasniedzējiem angļu valoda ir dzimtā valoda – viņi meistarīgi atmodinās jūsu degsmi un ieinteresētību mācību procesā. Mācību gaitā risināsim aizvien sarežģītākus praktiskos uzdevumus, pilnveidojot zināšanas un nostiprinot iegūtās iemaņas. Studentiem ar priekšzināšanām piedāvājam iepazīt mūsu ārvalstu pasniedzēju oriģinālo pasniegšanas stilu, kā arī iespēju tikties ar vairākiem pedagogiem, kam angļu valoda ir dzimtā valoda.

 

 

Kā iestāties kursos?

Vecumam un zināšanu līmenim piemērotākās programmas noteikšanai lūdzam aizpildīt anketu un bezmaksas testu.

Papildus rakstiskās daļas pārbaudei – nepieciešams veikt arī interviju. Tā palīdzēs noteikt valodas lietojuma mutvārdu iemaņas un pilnvērtīgi pārbaudīt valodas pratību. Pieteikties mutvārdu pārbaudes intervijai var pa tālruni  ✆ 29432143

Pieteikties kursiem

Studenti bez iepriekšējām zināšanām testu var nepildīt. Pieteikties pa telefonu ✆ 29432143

Mācību maksa

mācību kursa nosaukums

icon tabula time

nod-bu daudzums nedēļā

icon tabula time

ak. st. daudzums, 4 ned

icon tabula euro

maksa ar atlaidi, 4 ned., eiro

Sarunvalodas kurss (visi līmeni), online

2 х 2 ак. st. 16 ak. st. no 96.00
Sarunvalodas kurss (visi līmeni), klātienē 2 х 2 ак. st. 16 ak. st. 128.00

Pamatcena: 8 EUR/1 ak.st.

* klātienes nodarbību nosacījumi tiks saskaņoti ar epidemioloģisko situāciju un MK Noteikumiem

** atlaides tiek piemerotas ja grupā ir vairāk par 6 cilvēkiem