CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

Mācies Britu vasaras skolā – neizejot no mājas!
-30% atlaide vasaras ONLINE kursiem – bērniem un pusaudžiem
Latviešu valodas vasaras ONLINE kursi
Aicinām bērnus un pusaudžus no 4 līdz 17 gadiem

Sagatavošanās kursi skolas un starptautiskajam eksāmenam 

Eksperti apgalvo – trešdaļu panākumu angļu valodas eksāmenā nosaka pareizi izprasta pārbaudījuma forma. Labākas sekmes gūs jaunieši, kas sagatavojušies visdažādākā veida uzdevumu izpildei, prot prasmīgi plānot laiku un apzinās vērtēšanas kritērijus. Jaunieša izvirzītie akadēmiskie uzdevumi tiek ņemti vērā, piedāvājot atbilstošāko IH Rīga-Satva mācību programmu.

Jau vairāk nekā 20 gadus ar panākumiem gatavojam bērnus un pusaudžus Kembridžas angļu valodas eksāmenam. Mūsu komandā darbojas pasniedzēji, kas ieguvuši Kembridžas Universitātes un IELTS testa eksaminētāju sertifikātu. IH Rīga-Satva valodas kursi palīdzēs veiksmīgi nokārtot jebkura veida angļu valodas eksāmenu – iegūsiet pārliecību par saviem spēkiem un sasniegsiet izcilus rezultātus!

!Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543, Latvijas vidusskolu absolventi var kārtot LanguageCert eksāmenu - centralizētā angļu valodas eksāmena vietā!

Grozījumi, kas attiecināmi uz LanguageCert eksāmeniem, stājušies spēkā 2020. gada 10. martā -https://www.vestnesis.lv/op/2020/51.6. Sīkāka informācija un noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu  - VISC mājas lapā.

LanguageCert eksāmenu resultāti tiek atzīti dažadās augstskolās pasaulē!

Uzzini vairāk!

 

Valsts skolas eksāmena prasmju ekspresskurss

Nodarbības notiek reizi nedēļā – sestdienās. Seminārus, konsultācijas un regulārus zināšanu pārbaudes testus vada pieredzējuši pasniedzēji, kas paši piedalījušies eksāmenu programmas izveidē. Piedāvājam pārrunas ar pedagogiem, kam angļu valoda ir dzimtā valoda. Pasniedzēji atbildēs uz jūsu jautājumiem, kā arī palīdzēs pilnveidot jūsu izrunu un sarunvalodas iemaņas.

Regulāras pārbaudes ļauj pārraudzīt attīstības gaitu. Sekojot līdzi savai izaugsmei, kursa noslēgumā iespējams prognozēt, cik procentus iegūsiet valsts centralizētajā angļu valodas eksāmenā. Pēc katra izmēģinājuma eksāmena students saņem IH Rīga-Satva pasniedzēja individuālo ieteikumu kopu, kurā norādītas audzēkņa stiprās un vājās puses, kā arī sniegtas vērtīgas rekomendācijas turpmākajam mācību procesam.

Angļu valoda + gatavošanās eksāmenam

Izlaiduma klašu skolēniem piedāvājam īpašas “eksāmenu grupas”. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā.

Mācību gada gaitā iepazīsimies ar eksāmena kārtošanas metodēm. Regulāras pārbaudes ļaus noteikt jauniešu stiprās un vājās puses.

Aplūkosim vidusskolas mācību vielu un to papildināsim, sasniedzot augstāku zināšanu līmeni atbilstoši Eiropas vērtēšanas standartiem.

 

 

Gatavošanās starptautiskajam eksāmenam

Ārvalstu universitātes nereti nepieņem Latvijas centralizēto eksāmenu rezultātus un prasa starptautiski atzītu sertifikātu iegūšanu. Vidusskolas absolventiem, kas nokārtojuši starptautiski atzīto LanguageCert, TOEFL vai IELTS eksāmenu, skolas angļu valodas eksāmens nav jākārto.

IH Rīga-Satva piedāvātās programmas palīdzēs sagatavoties starptautiskajam eksāmenam.

Sīkāk

Kā pieteikties?

Lai izvēlētos zināšanu līmenim un vecumam atbilstošu mācību programmu un grupu, aicinām aizpildīt rakstveida un mutvārdu pārbaudi.

Lai pieteiktos kursiem, lūdzam zvanīt uz tālruņa numuru – 67 226 641!

 

Mācību maksa

icon tabula hat

mācību kursa nosaukums

icon tabula time

nod-bu daudzums nedēļā

icon tabula time

ak. st. skaits, 4 ned.

icon tabula euro

atlaide

icon tabula euro

maksa ar atlaidi, 4 ned.,  eiro

Skolas eksāmena prasmju treniņa konsultācijas 1 х 2 ак. st. 8 ак. st. - 56.00

Angļu valoda + skolas eksāmena prasmju treniņš

2 х 2 ак. st. 16 ак. st. -20% 89.60
IELTS  kurss  (4 mod.+tests) 2 х 2 ак. st. 37 ак. st. -20% 207.20

Pamatcena: 7 EUR/1 ak.st.