CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

Mums uzticas! Mūs iesaka!
9 studenti no 10 iesaka mācīties IH Rīga-Satva
IH Rīga-Satva – veiksmes sākums!
Britu izglītības sistēma, vairāk nekā 25 gadu pieredze

Mācību metode

International House Riga (vienīgā IH skola Rīgā) bija pirmā valodu mācību iestāde Latvijā, kas angļu valodas apguvē ieviesa komunikatīvo metodi, gadu gaitā to arvien pilnveidojot un uzlabojot. 

Starptautiskajā valodu skolā nodarbināti augstākā līmeņa profesionāļi – sertificēti pasniedzēji un Kembridžas Universitātes diplomētie metodiķi no Lielbritānijas un ASV (CELTA, DELTA), kas nevainojami orientējas mūsu pasniegšanas pieejā. Komunikatīvā metode palīdz pārvarēt valodas barjeru un iegūt spēju brīvi sazināties izvēlētajā svešvalodā.

Kas ir komunikatīva metode?

 

Valodas aktīva izmantošana

Students angļu valodā sāk runāt jau kopš pirmās nodarbības, pat iztrūkstot iepriekšējām valodas zināšanām. Tādējādi noris ātra pielāgošanās apstākļiem – students pierod pie svešvalodas skanējuma un neveidojas valodas barjera. Kopā ar mums iemācīsieties sarunāties pareizi un brīvi – bez bailēm vai satraukuma!

Mācību materiāli

Mūsu mācību materiālu rūpīgā atlase sakņojas darba pieredzē, kas gūta ilggadējā pasaules mēroga pasniegšanas praksē. Mācību materiāli ir aizraujoši, to tēmas – aktuālas un nozīmīgas, pietuvinātas ikdienas realitātei.
 
 

Asociāciju izmantošana

Vārdu apguve un iegaumēšana ar attēlu palīdzību aktīvi piesaista tēlaino domāšanu, kas ļauj informāciju iegaumēt ilgtermiņā.
Interaktīvie elementi – komunikatīvās spēles palīdz pārvarēt valodas barjeru, uzlabot izrunu un veicināt iegūto zināšanu praktisku pielietojumu.

Gramatikas efektīva apguve ar loģisku un ērtu vizuālo shēmu palīdzību – nieka 8 mēnešu laikā iemācīsieties izteikties gramatiski pareizā angļu valodā par sadzīviskām tēmām.

Mācību process

Mācību process iedalāms trīs posmos.

Ieinteresēšana – pasniedzējs modina studentu interesi par valodu, iesaistot dalībniekus aizrautīgās diskusijās un rosinot viņus izteikties.

Mācības un aktīva valodas izmantošana – īpaša uzmanība tiek pievērsta gramatikas apguvei un vārdu krājuma paplašināšanai.

Jauno zināšanu pielietošanas posmā studenti nostiprina apgūto vielu. 

 

Komunikatīvā metode piemērota visiem, kas:

Vēlas izteikties gramatiski pareizi, plūstoši un nepiespiesti, dabiski iejūtoties svešvalodas vidē – intensīvā sarunvalodas prakse nodarbību laikā neļauj veidoties psiholoģiskajai valodas barjerai.

Vēlas izteikties ātri un atjautīgi, “domājot” svešvalodā. Liels praktisko nodarbību skaits un plašs vārdu krājums ļaus veiklāk piemeklēt vajadzīgo vārdu. Mūsu studenti aši vien pārstāj domās tulkot teikumus no dzimtās valodas – svešvalodā. Studenti iemācās prasmīgi manipulēt ar vārdiem un frāzēm, izraugoties trāpīgākos sinonīmus un izteicienus. Šī iemaņa pakāpeniski kļūst automātiska.

Vēlas apgūt izcilu svešvalodas audiālo uztveri. Pasniedzējs ar studentiem sazinās vienīgi svešvalodā. Studentiem tiek nodrošināta vērtīgā pieredze – nodarbību laikā dzirdēt pasniedzēju gramatiski pareizi runājam svešvalodā, kas vienlaikus ir pasniedzēja dzimtā valoda. Izruna ir precīza, un vārdu krājums – bagātīgs. Nodarbībās tiek plaši izmantoti audio un video mācību materiāli.

Vēlas attīstīt pareizu izrunu. Pasniedzēji, kam svešvaloda ir dzimtā valoda, piedāvās specializētus sarunvalodas uzdevumus un nodarbības, līdz arī jūs iemantosiet burvīgu valodas skanējumu.

Vēlas lasīt un izprast laikmetīgos tekstus un daiļdarbus oriģinālvalodā. Daiļliteratūras leksika, frazeoloģija un valodas elementi drīz vien jums kļūs skaidri uztverami. Jūsu iecienītā autora grāmatu lasīšana oriģinālvalodā nebūt nav nesasniedzama virsotne valodas apguvē. Tā ir tuva un pieejama realitāte, ko nodrošina komunikatīvā metode un mācības IH Rīga-Satva skolā.

Vēlas labi orientēties svešvalodā un tās vidē justies “kā zivs ūdenī”. Diskusijas par visdažādākajām tēmām attīsta iemaņas sarunas uzsākšanai un uzturēšanai. Nodarbību tēmas vienmēr piesaistītas ikdienas realitātei, tādējādi raisot dzīvīgas diskusijas, kas var izrādīties gluži noderīgas arī saziņā ārpus mācību centra sienām!

Vēlas apgūt angļu valodu jautrā un saistošā vidē. Nekādas garlaicīgas nodarbības, apnicīgas mācību grāmatas un saldā miegā iežūžojošus pasniedzējus! Tikai pozitīva, draudzīga gaisotne, mūsdienīgi mācību līdzekļi, paši talantīgākie pasniedzēji, kā arī plūstošs un daiļš svešvalodas skanējums!