Galvenā » Cits » Kas ir valodas mācību komunikatīvā pieeja?

Kas ir valodas mācību komunikatīvā pieeja?

Komunikatīvā valodu mācību metode ir pasaulē plaši pielietota pedagoģiskā pieeja, kas uzskatāma par vienu no galvenajām svešvalodu izglītības stratēģijām. Pamatmērķis – iegūt spēju brīvi sazināties svešvalodā, kā arī reaģēt daudzveidīgās saskarsmes situācijās.

Metodes pamatprincips – aktīvs sarunvalodas lietojums

Studenti sāk sazināties angļu valodā – jau pirmajā nodarbībā, pat ja trūkst iepriekšēju valodas iemaņu. Studenti strauji adaptējas valodas vidē un pierod pie svešvalodas skanējuma. Nerodas psiholoģiskā barjera valodas lietojumā. Iemācīsieties izteikties pareizi un brīvi – nejūtot iekšējus ierobežojumus!

Mācību process iedalās trīs posmos, kuru norisi vada pasniedzēji:

  • Iesaistīšana– pasniedzēji rosina studentu interesi, iekļaujot aktīvās klausīšanās elementus, kā arī mudinot izteikties iespējami biežāk.
  • Izzināšana – uzmanība tiek pievērsta gramatikas lietojumam un vārdu krājuma paplašināšanai.
  • Aktīvs lietojums – jauniegūtās zināšanas tiek pielietotas praktiski, nostiprinot nodarbībā iepazīto materiālu.
  •  

Asociāciju lietojums – būtisks metodiskais elements

Mācību un iegaumēšanas procesos tiek iesaistīts iztēles lietojums. Aktīvi izmantojot tēlaino domāšanu – informācija tiek iegaumēta ilgtermiņā. Interaktīvie elementi. Komunikatīvās spēles ļauj pārvarēt valodas barjeru, pilnveidot izrunu, kā arī praktiski lietot iegūtās zināšanas. Gramatikas iemaņas tiek iegūtas ar loģisku un ērti lietojamu vizuālo shēmu palīdzību. Augsta efektivitāte. Angļu sarunvalodas lietojums iemantos gramatisku precizitāti, turklāt spēsiet runāt svešvalodā jau 8 mēnešu laikā (bez priekšzināšanām).

IH Rīga-Satvā ikviens var piemeklēt sev piemērotāko valodu mācību kursu un struktūru:

  • individuālās vai grupu nodarbības;
  • tiešsaistē un klātienē;
  • sarunvaloda vai lietišķā valoda pieaugušajiem; 
  • nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma;
  • valodu kursi pusaudžiem;
  • vasaras kursi.
Scroll to Top