CEFR angļu valodas līmeņi: no Beginner līdz Proficiency

Eiropas mērogā valodu prasmju līmeņa noteikšanai tiek izmantota CEFR (Common European Framework of Reference for Languages – Eiropas vispārējā svešavalodu līmeņu kompetenču) skala. 1990. gadā CEFR skalu izstrādājusi Eiropas Padome, lai izvērtētu jebkuras svešvalodas pratības līmeni. Universālo standartu izmanto visi Eiropas valodu pasniedzēji un valodu mācību centri.

CEFR skala iedalāmatrīs grupās (Basic, Independent, Proficient), kā arī sešos angļu valodas prasmju līmeņos (A1, A1, B1, B2, C1, C2):

A — Pamatzināšanas (Basic User)

  • A1. Beginner līmenis (Iesācējs)
  • A2. Elementary līmenis (Pamatiemaņas)

B — Pašpietiekamas zināšanas (Independent User)

  • B1. Intermediate līmenis (Vidējais)
  • B2. Upper-Intermediate līmenis (Augstāks nekā vidējais)

C — Brīvs valodas lietojums (Proficient User)

  • C1. Advanced līmenis (Augstākais)
  • C2. Proficiency līmenis (Pilnībā pārvalda)

Lai sasniegtu jebkuru no līmeņiem, nepieciešams iegūt zināšanas dažādās valodas prasmēs un kategorijās: Listening (Klausīšanās), Reading (Lasīšana), Writing (Rakstīšana), Speaking (Runāšana) un Grammar (Gramatika).

Kāds, TAVUPRĀT, ir tavs angļu valodas līmenis?

Scroll to Top