CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

LanguageCert ESOL eksāmena sagatavošanas kursi

!Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543, Latvijas vidusskolu absolventi var kārtot LanguageCert eksāmenu - centralizētā angļu valodas eksāmena vietā!

Grozījumi, kas attiecināmi uz LanguageCert eksāmeniem, stājušies spēkā 2020. gada 10. martā -https://www.vestnesis.lv/op/2020/51.6. Sīkāka informācija un noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu  - VISC mājas lapā.

LanguageCert eksāmenu resultāti tiek atzīti dažadās augstskolās pasaulē!

LanguageCert International ESOL eksāmena sertifikāts ir juridisks dokuments, kas apliecina angļu valodas (kā svešvalodas) pārbaudē noteikto zināšanu līmeni. Sertifikāts ir derīgs, piesakoties studijām Lielbritānijas un Eiropas augstskolās. LanguageCert sertifikāts palīdzēs iegūt kāroto darba vietu ārvalstīs un lieti noderēs karjeras izaugsmes ceļā. Sertifikāts apstiprina arī skolas programmas prasību izpildi. International House Rīga-Satva valodu skolas eksaminācijas centrā palīdzēsim sagatavoties izciliem rezultātiem starptautiskajā LanguageCert eksāmenā.

 language cert web lv

LanguageCert eksāmena norise

 

Nekādu vecuma ierobežojumu!

LanguageCert eksāmens atbilst mūsdienu izglītības standartiem – tiek ņemtas vērā dalībnieku vecuma grupas īpatnības. 

Bērniem (8+) paredzētais eksāmens norit rāmā un patīkamā gaisotnē – gūtā pieredze mazinās bailes no eksāmeniem arī turpmākajā dzīvē!

Līmeņi

Seši līmeņi – no iesācēja līdz lietpratējam (A1 – C2) – atbilst Eiropas Valodu prasmes līmeņu sistēmai (CEFR). Jo augstāks iegūstamais kvalifikācijas līmenis, jo sarežģītāks eksāmens.

Rakstisko un mutisko eksāmenu iespējams kārtot atsevišķi, turklāt – atšķirīgos līmeņos.

Eksāmena ilgums

 
 

Rakstiskais eksāmens

LanguageCert eksāmenu, kurā tiek pārbaudīta klausīšanās, lasīšana un rakstīšana, parasti dēvē par rakstisko eksāmenu. Dalībniekiem tiek piedāvāti aizraujoši uzdevumi par ikdienas dzīves tēmām. Rakstisko eksāmenu iespējams kārtot papīra vai elektroniskā formātā.

Eksāmenā nav paredzēti atsevišķi uzdevumi gramatikas un vārdu krājuma pārbaudei – šīs prasmes tiek vērtētas visos eksāmena uzdevumos kopumā. Pārbaude norit bez pārtraukuma – katrs var pats plānot savu laiku.

Rakstiskā eksāmena uzdevumu piemēri.

Mutiskais eksāmens

Mutiskais eksāmens dalībniekiem nesagādā grūtības. Pārbaude norit sarunas veidā, un to vada LanguageCert sarunbiedrs-eksaminētājs. Vēlāk sarunas videoierakstu vērtē īpašais eksperts. Ieraksts garantē vērtējuma objektivitāti, kā arī iespēju vērtēšanu veikt atkārtoti.


Mutiskā eksāmena uzdevumu piemēri.

 
 

Vērtēšanas rezultāti

LanguageCert International ESOL eksāmenā iespējams iegūt sekojošus vērtējumus: High Pass (izcili/pārsniegts vidējais līmenis), Pass (teicami/vidējais līmenis) vai Fail (neapmierinoši). Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50% no kopīgā punktu skaita. Eksāmena atkārtotai veikšanai nav nedz laika, nedz skaita ierobežojumu.

Visaptverošs eksāmena rezultātu pārskats tiek nosūtīts jau 10 darba dienu laikā pēc eksaminācijas datuma.

Eksāmena vērtēšana

Akreditācija

LanguageCert ietilpst PeopleCert sastāvā. PeopleCert sertificēšanas industrijas starptautiskā līderorganizācija piedāvā miljoniem eksāmenu 200 pasaules valstīs. LanguageCert eksāmenu sertifikātus atzīst OFQUAL un ALTE. LanguageCert ir Eaquals, BAC, EALTA un FAB starptautiskā pārstāvniecības organizācija.

Sertifikāts derīgs, piesakoties mācībām vairākumā Lielbritānijas un Eiropas augstskolu.

SARAKSTS >>>

 
 

Kā pieteikties kursiem?

Sagatavošanās kursi nav obligāta prasība – dalībai eksāmenā nepieciešama vien pārliecība par savām angļu valodas zināšanām izvēlētajā pārbaudes līmenī. Tomēr aicinām pieteikties IH Rīga-Satva īsajam eksāmena kursam – iepazīstināsim ar eksāmena uzdevumiem un prasībām.

Zināšanu līmeni iespējams noteikt rakstiskā pārbaudē un mutvārdu sarunā – tepat, mūsu valodu skoliņā! Lūdzam pieteikties, zvanot uz tālruni: 257 57 723!