CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

Valsts un starptautiskie eksāmeni angļu valodā

Angļu valoda ir starptautiskās saziņas valoda: mūsdienās tā ir nepieciešama absolūti visiem. Angļu valodas zināšanas sniedz iespēju saņemt labu izglītību, iegūt labu darbu. Oficiāls labu angļu valodas zināšanu apstiprinājums būtiski atvieglos darbā iekārtošanās procesu un paplašinās karjeras iespējas.

!Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543, Latvijas vidusskolu absolventi var kārtot LanguageCert eksāmenu - centralizētā angļu valodas eksāmena vietā!

Grozījumi, kas attiecināmi uz LanguageCert eksāmeniem, stājušies spēkā 2020. gada 10. martā -https://www.vestnesis.lv/op/2020/51.6. Sīkāka informācija un noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu  - VISC mājas lapā.

LanguageCert eksāmenu resultāti tiek atzīti dažadās augstskolās pasaulē!

 

LanguageCert

Starptautiskā eksāmena LanguageCert ESOL
SAGATAVOŠANAS UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS Latvijā

Lāsīt tālāk

Lāsīt tālāk

 

Valsts skolas eksāmeni

Sagatavošanas kursi skolas eksāmenam 9. un 12. klasē

Lāsīt tālāk

Lāsīt tālāk

 

IELTS

Sagatavošanas kursi angļu valodas IELTS eksāmenam

Lāsīt tālāk

Lāsīt tālāk