CLOSE
MENU
icon facebook icon youtube icon youtube

british quality small

IH Rīga-Satva – uzticams sabiedrotais uzņemšanai ārzemju augstskolās!
Labs sākums veiksmīgai nākotnei
Valsts un starptautiskie eksāmeni angļu valodā
Individuāla pieeja, orientēta uz rezultātu

LanguageCert ESOL eksāmens

LanguageCert Certificate sample

Kas ir LanguageCert?

LanguageCert International ESOL eksāmena sertifikāts – ir juridisks dokuments, kas apliecina angļu valodas (kā svešvalodas) pārbaudē noteikto zināšanu līmeni.

Eksāmens ir sadalīts divās daļās - mutiskajā un rakstiskajā, kuru laikā tiek vērtētas klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas un runāšanas prasmes. Sertifikāts ir derīgs, piesakoties studijām Latvijas, Lielbritānijas un Eiropas augstskolās.

JAUNAS IESPĒJAS - STARPTAUTISKAIS EKSĀMENS ONLINE - REĀLĀ LAIKA REŽĪMĀ!

Reģistrējieties languagecert.org, izmantojiet promokodu un saņemiet atlaidi!

Promokodi: ESOL: 8DBACF, SELT: BA8B19

Kāpēc kārtot LangaugeCert eksāmenu?

✅ Starptautisks eksāmens, kura rezultātus atzīst uzņēmumi un augstākās izglītības iestādes visā pasaulē.
✅ Palīdzēs iegūt kāroto darba vietu ārvalstīs un lieti noderēs karjeras izaugsmes ceļā.
✅ Nav noilguma termiņa
✅ Pieejamas cenas
✅ Eksāmena atkārtotai veikšanai nav nedz laika, nedz skaita ierobežojumu
! Svarīgi 12. klašu skolēniem ...
Latvijas vidusskolu absolventi var kārtot LanguageCert eksāmenu - centralizētā angļu valodas eksāmena vietā! (saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 543) Sertifikāts vienlaicīgi apstiprina skolas programmas prasību izpildi, kā arī būs noderīgs sākot studijas ārpus Latvijas.

Grozījumi, kas attiecināmi uz LanguageCert eksāmeniem, stājušies spēkā 2020. gada 10. martā (sk. www.vestnesis.lv). Sīkāka informācija un noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena aizstāšanu - VISC mājas lapā.

Vai zināji, ka ...
Valodu centrs IH Riga-Satva ir vienīgais oficiāli sertificēts LanguageCert ESOL reģistrācijas centrs Latvijā.

OLP REGISTRATION CENTRE

LanguageCert ESOL - inovatīvs, starptautisks eksāmens, kura rezultātus atzīst uzņēmumi un augstākās izglītības iestādes visā pasaulē!

 

Akreditācija un globāla atpazīstamība

LanguageCert ietilpst PeopleCert sastāvā. PeopleCert sertificēšanas industrijas starptautiskā līderorganizācija piedāvā miljoniem eksāmenu 200 pasaules valstīs.

LanguageCert eksāmenu sertifikātus atzīst OFQUAL un ALTE. LanguageCert ir Eaquals, BAC, EALTA un FAB starptautiskā pārstāvniecības organizācija.

Sertifikāts derīgs, piesakoties mācībām Latvijas Universitātē, Lielbritānijas un Eiropas augstskolu. Sk. sarakstu (PDF)

6 valodpratības līmeņi

Seši līmeņi – no iesācēja līdz lietpratējam (A1 Preliminary – C2 Mastery) – atbilst Eiropas Valodu prasmes līmeņu sistēmai (CEFR). Jo augstāks iegūstamais kvalifikācijas līmenis, jo sarežģītāks eksāmens.

Rakstisko un mutisko eksāmenu iespējams kārtot atsevišķi, turklāt – atšķirīgos līmeņos.

Eksāmena ilgums (PDF)

 
 

Vērtēšana un atbildes saņemšana

LanguageCert International ESOL eksāmenā iespējams iegūt sekojošus vērtējumus:

  • High Pass (izcili/pārsniegts vidējais līmenis)
  • Pass (teicami/vidējais līmenis)
  • vai Fail (neapmierinoši).

Eksāmens ir nokārtots, ja iegūti vismaz 50% no kopīgā punktu skaita. Eksāmena atkārtotai veikšanai nav nedz laika, nedz skaita ierobežojumu.

Visaptverošs eksāmena rezultātu pārskats tiek nosūtīts jau 10 darba dienu laikā pēc eksaminācijas datuma.

Eksāmena vērtēšana (PDF)

Mutiskais eksāmens

Mutiskais eksāmens dalībniekiem nesagādā grūtības. Pārbaude norit sarunas veidā, un to vada LanguageCert sarunbiedrs-eksaminētājs. Vēlāk sarunas videoierakstu vērtē īpašais eksperts. Ieraksts garantē vērtējuma objektivitāti, kā arī iespēju vērtēšanu veikt atkārtoti.


Mutiskā eksāmena uzdevumu piemēri

 
 

Rakstiskais eksāmens

LanguageCert eksāmenu, kurā tiek pārbaudīta klausīšanās, lasīšana un rakstīšana, parasti dēvē par rakstisko eksāmenu. Dalībniekiem tiek piedāvāti aizraujoši uzdevumi par ikdienas dzīves tēmām. Rakstisko eksāmenu iespējams kārtot papīra vai elektroniskā formātā.

Eksāmenā nav paredzēti atsevišķi uzdevumi gramatikas un vārdu krājuma pārbaudei – šīs prasmes tiek vērtētas visos eksāmena uzdevumos kopumā. Pārbaude norit bez pārtraukuma – katrs var pats plānot savu laiku.

Rakstiskā eksāmena uzdevumu piemēri

Pieteikties eksāmeniem

Sagatavošanās kursi nav obligāta prasība – dalībai eksāmenā nepieciešama vien pārliecība par savām angļu valodas zināšanām izvēlētajā pārbaudes līmenī. 

Jūsu zināšanu līmeni BEZMAKSAS iespējams noteikt tepat, mūsu valodu skolā.

PIETEIKTIES LanguageCert

Pieteikties pa telefonu ✆ 28219944